Kontener nieładowany

Kontener nieładowany

Mamy duże doświadczenie w pełni automatycznym rozładunku kontenera, dzięki czemu możesz uniknąć kosztownej pracy fizycznej.

Możemy również dostarczyć unikalny system pneumatycznego załadunku/rozładunku kontenera materiałami sypkimi luzem. System zawiera wentylator i zwrotny zawór obrotowy umożliwiający tego typu załadunek.

Nasz system jest przeznaczony dla różnych produktów, ale tylko w takiej formie (małe cząsteczki) która umożliwia transport pneumatyczny.

Razem z systemem Top Loader możemy dostarczyć wszystkie połączenia pomiędzy zbiornikiem odbiorczym, wentylatorem i zaworem zwrotnym.

Wydajność 22 tony na godzinę.

Opcja: jeśli zwykła wywrotka nie jest dostępna możemy dostarczyć hydrauliczną ramę wywrotną.

Możemy dostarczyć kompletny system załadunku luzem od linii produkcyjnej klienta do kontenera załadowawczego.

KONTAKT

NEWSLETTER

Sign up and recieve special offers directly to Your mailbox.

E-mail: