PM 800–12 – workowanie ziemi i torfu

Tutaj możesz uzyskać wgląd w pracę PM 800–12 układającego worki z ziemią doniczkową i torfem w zakładzie w Szwecji.

Pobierz więcej informacji o PM 800-9, PM 800-12 i PM 800–12HS tutaj.

KONTAKT

NEWSLETTER

Sign up and recieve special offers directly to Your mailbox.

E-mail: