PM 900 – 3-miejscowe układanie z automatyczną zmianą produktu

Tutaj możesz obejrzeć jak nasz zielony paletyzator PM 900 układa worki w 3-ech miejscach z automatyczną zmianą produktu poprzez jego rozpoznanie. Tutaj są to worki z granulatem tworzyw sztucznych.

Przeczytaj więcej o paletyzatorach PM 900-6, PM 900-10 i PM 900-12 tutaj.

KONTAKT

NEWSLETTER

Sign up and recieve special offers directly to Your mailbox.

E-mail: